DAV Mukhyamantri Public School
Sulenga (Garanji), Block Narayanpur, Chhattisgarh
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
ANNUAL EXAMINATION RESULT FOR CLASS IV A  
DAV MUKHYAMANTRI PUBLIC SCHOOL GARANJI, NARAYANPUR C.G.
UNIT TEST EXAMINATION(2019-20)
CLASS : IV A                                                              CLASS TEACHER'S NAME : YAMUNA PACHOURI
ROLL.NO NAME HINDI ENG. MATHS SCI. SST GK. DS. Computer TOTAL %
1 ADITYA THAKUR 17 17 14 19 20 17 16 15 135 84.38
2 ANIKET SINGH 15 17 11 20 20 16 16 15 130 81.25
3 AKASH POTAI 19 20 19 20 20 18 17 19 152 95.00
4 AKSH DEWANGAN 19 18 18 20 20 19 18 19 151 94.38
5 MO. AATIF 17 17 13 20 19 18 19 20 143 89.38
6 CHANDRAKALA NAG 16 17 16 16 20 16 17 15 133 83.13
7 CHETNA SHUKLA 16 20 13 20 20 20 19 20 148 92.50
8 CHHAGAN 2 7 0 13 5 7 9 2 45 28.13
9 DURGA  15 9 10 10 13 7 14 7 85 53.13
10 DEVAN DUGGA 5 4 2 9 8 5 12 6 51 31.88
11 GAJENDRA SINGH 9 14 7 7 8 5 7 7 64 40.00
12 GANESH  11 11 7 9 10 9 9 7 73 45.63
13 HEMA SAHU 17 17 12 19 20 11 15 8 119 74.38
14 HIMANI  16 12 10 17 13 10 12 8 98 61.25
15 KOMAL DEV 11 7 7 9 11 3 10 3 61 38.13
16 KHELENDRA 16 8 15 14 13 11 11 7 95 59.38
17 KALPANA THAKUR 10 6 4 12 13 7 9 3 64 40.00
18 MADHAVI SALAM 7 4 8 7 10 4 10 0 50 31.25
19 MONIKA NETAM 9 7 8 12 12 10 11 7 76 47.50
20 NAMITA 7 7 10 11 10 7 8 7 67 41.88
21 NAVIN 5 6 1 10 7 7 6 4 46 28.75
22 NITESH 12 8 7 14 9 13 14 7 84 52.50
23 NIDHI KOTHARI 19 13 3 14 17 5 19 8 98 61.25
24 PARUL  16 8 7 9 7 8 15 7 77 48.13
25 PRIYANSHI 12 12 10 13 16 8 13 7 91 56.88
26 PRASHANT 8 11 12 15 13 13 7 7 86 53.75
27 RUKSAR PARVEEN  9 11 7 17 14 11 12 7 88 55.00
28 RUDRA  7 9 12 12 12 7 8 7 74 46.25
29 SOURABH YADAV 18 19 14 20 19 13 14 18 135 84.38
30 SAURABH NANDI 15 16 11 16 17 11 11 9 106 66.25
31 SNEHA PAUL 16 15 11 19 20 19 15 9 124 77.50
32 SRIJAL BAGHEL 11 8 7 11 12 10 13 7 79 49.38
33 SUBHAM SAHA 7 7 7 14 8 11 9 7 70 43.75
34 TEJRAJ WADDE 18 18 13 20 20 17 16 20 142 88.75
35 TEJ PRAKASH  10 7 7 7 8 10 7 7 63 39.38
36 TRILOK UIKE 11 7 4 8 10 10 5 1 56 35.00
37 TARUN JAISWAL 9 11 8 14 12 9 8 7 78 48.75
38 TRIPTI MISTRI 16 20 14 18 18 14 15 9 124 77.50
39 VIBHA  3 3 0 5 7 1 8 0 27 16.88
40 VANSHIKA  3 4 0 5 2 2 3 0 19 11.88
41 YOGENDRI DEHARI 3 8 7 10 11 3 7 0 49 30.63
42 MOHNISH  3 4 4 5 7 6 5 0 34 21.25
  TOTAL FAIL IN SUB 6 6 9 3 2 9 3 11    
  TOTAL PASS IN SUB 36 36 33 39 40 33 39 31